Programy unijne w SPOŁEM PSS w Bielsku-Białej


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Spółdzielnia
"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej
ul.Cyniarska 11
43-300 Bielsko-Biała

zrealizowała projekty:
1.

"Rozwój działalności Społem PSS poprzez unowocześnienie usług, celem wzrostu konkurencyjności
oraz stworzenia nowych miejsc pracy"


Wartość projektu: 1 905 019,55 PLN
Wartość dofinansowania: 748 339,98 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.silesia-region.pl


2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

"Zakup programu do zarzadzania siecią sklepów oraz oprogramowania sklepu internetowego
wraz z niezbędnymi urządzeniami dla PSS Społem w Bielsku-Białej"


Wartość projektu: 474 931,34 PLN
Wartość dofinansowania: 193 061,50 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.silesia-region.pl

Mapa dojazdu do siedzibyMapa sklepĂłw
Mapa z rozmieszczeniem sklepów PSS Społem w Bielsku-Białej.Programy unijne