Polityka prywatności i ochrona danych w "SPOŁEM" PSS w Bielsku-Białej


I. Serwisy społecznościowe


Szanowni Państwo.
Aby umożliwić Państwu np. komentowanie produktów lub usług, wyrażanie opinii, na naszych stronach internetowych umieściliśmy elementy sieci społecznościowych ( np. przycisk Facebook „Lubię to”).
Po odwiedzeniu naszej strony, na której zainstalowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z Państwa wyszukiwarką. Oznacza to, że serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę z danego adresu IP lub ID urządzenia.
Następuje to niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym portalu społecznościowym.
Jeżeli jesteście Państwo równocześnie zalogowani w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na naszej stronie do Państwa profilu.
Serwisy społecznościowe określają własne zasady wykorzystywania uzyskanych informacji, nad którymi nie mamy kontroli. Zalecamy zapoznać się z ich zasadami prywatności, które określają, w jaki sposób wspomniane serwisy korzystają z tych danych, a także opisują kroki, jakie można podjąć w celu zwiększenia poufności informacji na swoim koncie.

II. Polityka Cookies - pliki Cookies


Informujemy, że wykorzystujemy pliki cookies w celu należytego świadczenia usług, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z naszej strony internetowej i z witryny sklepu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie itp.).

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie, zazwyczaj tekstowe informacje, które przeglądarka internetowa przechowuje na dysku komputera, laptopa, tableta lub innego urządzenia końcowego, na którym została uruchomiona.
Mogą one zawierać np. informacje o wyborach dokonanych przez użytkownika po odwiedzeniu strony. Pozwalają dopasować działanie strony internetowej do preferencji użytkownika. Pliki te można podzielić na:

- Stałe pliki cookies - te, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez określony w nich okres czasu. Pliki te są aktywowane zawsze, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła i zapisała ten konkretny plik cookies.

- Sesyjne pliki cookies - tworzone tymczasowo na czas trwania danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookies danej sesji są usuwane.

Pliki cookies wykorzystywane przez nasze oprogramowanie:

- Sesyjne - służą np. do przechowywania informacji o zawartości koszyka i bieżącej pracy klienta w naszym sklepie internetowym.

- Stałe - służą np. do: powiązania z repozytorium zakupów (umożliwiają odzyskanie koszyka między kolejnymi wizytami w sklepie). Ułatwiają wprowadzenie danych identyfikujących w trakcie logowania.

Zarządzanie plikami cookies przez ustawienia przeglądarki internetowej.

Przeglądarki internetowe w wielu przypadkach domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może w każdym momencie zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Poniżej wskazano adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień dla przykładowych przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox
Safari
Internet Explorer
Google Chrome
Opera

Nie dokonanie zmiany ustawień plików cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez nasze witryny internetowe. Jednakże, jeśli pliki cookies zostaną zablokowane w ustawieniach przeglądarki, użytkownik nie będzie mógł w wygodny sposób korzystać z pewnych funkcjonalności strony, dlatego zalecamy zostawić je włączone.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


III. Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych” (RODO).

'Społem' PSS w Bielsku-Białej dokłada wszelkich starań, aby sprostać wymogom Rozporządzenia. Dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów oraz wszystkich osób, których dane przetwarzamy. Respektujemy wszystkie prawa i staramy się jak najlepiej wywiązać z naszych obowiązków. Jednocześnie jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie dotyczące prawidłowości podjętych przez nas działań.

Realizując nasze obowiązki spełniamy między innymi obowiązek udzielenia Państwu informacji co do zakresu, zasad, celów przetwarzania danych, podstaw prawnych, na których opieramy to przetwarzanie.

Informacje dotyczące przetwarzania danych w 'Społem' PSS w Bielsku-Białej:

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej ul.Cyniarska 11, 43-300, KRS: 0000092789, NIP: 5470049911, Regon: 000686279.

2. Inspektor ochrony danych.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w dowolnej sprawie związanej z ochroną i przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych. Dane do kontaktu w formie elektronicznej: iod[at]spolembb.com , w formie papierowej: Inspektor ochrony danych ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych.

Z racji prowadzonej działalnocci przetwarzamy dane osobowe w różnych celach. W każdym wypadku działamy zgodnie z prawem. I tak:

Dla monitoringu wizyjnego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie naszych placówek, ochrony mienia znajdującego się na obszarze objętym monitoringiem, na podstawie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich (art.6.ust.1.lit.f RODO).

Dla klientów sklepu internetowego
a) w celu ułatwienia Państwu dostępu do sklepu internetowego (rejestracji w sklepie, utworzenia konta w sklepie) – na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, w tym także, o ile Państwo sobie tego zażyczą – przesłania zakupionego towaru, na podstawie zawartej umowy, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) w celu przesyłania zainteresowanym subskrybentom elektronicznego biuletynu informacyjnego (newsletter) o nowościach, ofercie handlowej i promocjach - na podstawie zgody, art.6 ust.1 lit. a) RODO,
d) w celach związanych z wypełnieniem ciążących na nas obowiązków prawnych, na postawie przepisów prawa bilansowego, podatkowego i cywilnego, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
e) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu dochodzenia roszczeń, rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. w celach analitycznych i statystycznych gdzie naszym uzasadnionym interesem jest analiza wyników prowadzonej działalności, art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Dla klientów newslettera sklepu internetowego
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania biuletynu informacyjnego (newsletter)- na podstawie zgody, przez okres działalności sklepu lub do momentu wycofania przez Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dla naszych klientów, kontrahentów i producentów
a) w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - na podstawie wyrażonej przez Państowo zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO),

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. wystawianie faktur, rozliczanie podatków), w tym przepisów podatkowych, bilansowych - podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.c RODO,

c) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO) polegającego np. na:

- ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,
- celach analitycznych i statystycznych realizowanych np. w trakcie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
- kontaktach z pracownikami, reprezentantami, przedstawicielami firm w celach związanych np. z realizacją umowy,
- przekazaniu klientom sklepu internetowego "Społem" PSS (www.spolem.bielsko.pl)informacji zawartych na etykietach sprzedawanych produktów (jeśli jesteście Państwo producentem lub innym podmiotem, pod którego nazwą towar wprowadzany jest na rynek), co w przypadku towarów spożywczych jest naszym obowiązkiem, a w pozostałych przypadkach prawnie uzazadnionym interesem.

Dla pracowników naszych kontrahentów
a) w celu realizacji zamówień, prowadzenia rozmów biznesowych, prawidłowej realizacji umowy zawartej przez 'Społem' PSS a Państwa pracodawcą - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 'Społem' PSS ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ,
b) w celu dochodzenia roszczeń oraz obronie przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ( art.6 ust.1 lit. f) RODO.

4. Przetwarzanie na podstawie zgody.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

5. Okres przetwarzania danych.

Dla monitoringu wizyjnego
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich nadpisania (kolejnymi nagraniami) z tym, że nie dłużej niż miesiąc od chwili ich rejestracji. Okres przechowywania nagrań może zostać przedłużony, jeśli są one wykorzytywane w toku postępowań, do czasu ich zakończenia.

Dla klientów sklepu internetowego
a) w przypadku udzielenia zgody - do czasu zakończenia działalności sklepu, momentu wycofania zgody, lub do upływu 14 dni od dnia wypowiedzenia przez Państwa regulaminu sklepu,
b) w celach wypełnienia obowiązku prawnego przez czas zgodny z przepisami prawa bilansowego, podatkowego i cywilnego.

Dla klientów newslettera sklepu internetowego
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności sklepu lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Dla naszych klientów, kontrahentów i producentów
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami bilansowymi i podatkowymi.
W opisach towarów sklepu internetowego dane producentów i innych podmiotów wprowadzających towary na rynek będą przetwarzane do czasu wycofania towaru ze sklepu.

Dla pracowników naszych kontrahentów
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania relacji biznesowych między 'Społem' PSS a Państwa pracodawcą lub do momentu odwołania (dla Państwa) przez pracodawcę upoważnienia do reprezentowania firmy.

W każdym przypadku okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez „Społem” PSS.

6. Zakres przetwarzanych danych.

Dla monitoringu wizyjnego
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wizerunku, cech osobowych, oraz identyfikatorów (np. numerów rejestracyjnych), o ile znajdą się w obszarze objętym monitoringiem.

Dla klientów sklepu internetowego
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie: nazwiska i imienia, adresu, adresu e-mail, nr telefonu, adresu IP komputera, z którego np. zakładane jest konto, danych o składanych zamówieniach.

Dla klientów newslettera sklepu internetowego
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie adresu e-mail.

Dla naszych klientów, kontrahentów i producentów
Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych zapisanych w umowie, o ile została zawarta. W pozostałych przypadkach w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla których są przetwarzane. Czyli stosownie do celu w zakresie nazwy firmy, nazwiska i imienia, adresu, numeru NIP, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru konta bankowego.

Dla pracowników naszych kontrahentów
Dane osobowe ( pozyskane od Państwa pracodawców) będą przetwarzane w następujšcym zakresie: nazwy firmy, nazwisko, imię, stanowisko, adresu e-mail, numeru telefonu.

7. Odbiorcy danych.

Dla monitoringu wizyjnego
Dane mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisow prawa, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania monitoringu.

Dla klientów sklepu internetowego
a) podmiotom świadczącym na rzecz „Społem” PSS usługi niezbędne do wykonania zawartej z Panią / Panem umowy, takie jak np. dochodzenie należności, pakowanie zamówionego towaru,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) operatorom pocztowym, kurierom i przewoznikom,
d) bankom i operatorom płatności w zakresie jej realizacji,
e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

Dla klientów newslettera sklepu internetowego
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Dla naszych klientów, kontrahentów i producentów
a) podmiotom świadczącym na rzecz 'Społem' PSS usługi niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, takie jak np. dochodzenie należności,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) bankom w zakresie realizacji płatności,
e) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

Dla pracowników naszych kontrahentówi
a) podmiotom świadczącym na rzecz 'Społem' PSS usługi niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, takie jak np. dochodzenie należności,
b) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
c) operatorom pocztowym i kurierom,
d) organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.

8. Przysługujące Państwu prawa.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw, które szanujemy i realizujemy zgodnie w zasadami określonymi w RODO:

prawo do informacji
Osobie, od której pozyskujemy dane osobowe przekazujemy informację o przetwarzaniu jej danych osobowych. Informacja ta zawiera szereg istotnych dla Państwa spraw, między innymi mówi o tym:
- w jakich celach przetwarzamy Państwa dane i jakie mamy do tego podstawy prawne,
- jak długo będziemy przetwarzać dane,
- jakie prawa Państwu przysługują,
- w jaki sposób można się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania.

Klauzule przekazywane przy pozyskiwaniu przez nas danych, zawierające wszystkie informacje, które jesteśmy zobowiązani Państwu przekazać umieściliśmy na drukach lub formularzach, które są wykorzystywane do pozyskiwania danych.

prawo dostępu do danych
Niezależnie od spełnianego przez nas obowiązku informacyjnego mają Państwo prawo żądać od nas potwierdzenia czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeśli są, to uzyskać szereg informacji m.in. w jakim celu je przetwarzamy, w jakim zakresie, jaką mamy podstawę przetwarzania danych, jak długo zamierzamy to robić, jakie prawa Państwu przysługują,

prawo sprostowania
Mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych. Prawo to mówi, iż w sytuacji, gdy dane są nieaktualne, niekompletne lub zostały błędnie zarejestrowane mogą się Państwo zwrócić do nas o ich sprostowanie. Sprostowanie danych należy rozumieć jako element ich zabezpieczenia, gdyż np. w przypadku posiadania przez nas nieaktualnego adresu do korespondencji istnieje ryzyko przekazania informacji kierowanych do Państwa w niepowołane ręce.

prawo do usunięcia - prawo do bycia zapomnianym
Mają Państwo prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Każda osoba, której dane przetwarza administrator ma prawo żądać, aby jej dane zostały usunięte. Należy pamiętać o tym, że prawo to nie jest prawem bezwzględnym - RODO określa przypadki, w których Administrator jest zobowiązany usunąć dane. Prawo to przysługuje zawsze, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych i nie mamy innej podstawy prawnej do ich przetwarzania.

prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z artykułem 20 RODO mają Państwo prawo do przeniesienia swoich danych. Na Państwa wniosek jesteśmy zobowiązani do zebrania wcześniej uzyskanych od Państwa danych i przekazania ich Państwu w ustrukturyzowanym pliku lub przesłania danych bezpośrednio do innego administratora danych. Należy podkreślić, iż RODO, jak w przypadku każdego z praw, mówi kiedy prawo Państwu przysługuje. Prawo do przeniesienia danych przysługuje jeśli zawarliśmy z Państwem umowę lub przetwarzamy dane na podstawie zgody.

9. Prawo do wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją) opartego na art. 6 ust. 1 lit. f).
Zgodnie z artykułem 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu. W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Prawo to zasadniczo przysługuje wtedy, gdy podstawą przetwarzania dla nas jest prawnie uzasadniony interes. Na czas rozpatrywania Państwa wniosku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Ewentualne wnioski o realizację praw prosimy składać pisemnie, w tym elektronicznie na adres:
'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej
ul.Cyniarska 11, 43-300, Bielsko-Biała
e-mail: sekretariat@spolembb.com

Opracowaliśmy formularz zgłoszeniowy wniosku o realizację praw, z którego mogą Państwo skorzystać składając wniosek.
Wniosek o realizację praw

Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o Regulamin Realizacji Praw, wynikający z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Regulamin realizacji praw

Regulamin monitoringu wizyjnego dostępny jest tutaj

10. Prawo wniesienia skargi.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane Państwa nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Mapa dojazdu do siedzibyMapa sklepĂłw
Mapa z rozmieszczeniem sklepów PSS Społem w Bielsku-Białej.Programy unijne